"HRA  JE  ZÁKLAD  ŽIVOTA"
hra je instinktivní, čistá a všem dostupná. Je mnohem víc než tělesné cvičení,  je také cvičení pro rozvoj mozkových funkcí. Hra vytváří pevné vazby.
Zvíře se nesnaží získat převahu, je to forma hry, která jim je příjemná. Aby chování bylo považováno za hru, musí být spontální, musí se opakovat,  zvíře ho nesmí projevovat ve stresu.
Zvědavost je, když jdou předmět prozkoumat, to co pak s ním udělají je hra.